เครื่องฟักไข่อุบล

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ  เครื่องฟักไขระบบกึ่งอัตโนมัติ

และเครื่องฟักไข่อเนกประสงค์

"โลกของเราในปัจจุบัน อยู่ในยุคของโลกดิจิตอลอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการควบคุมองค์ประกอบที่สำคัญในการฟักไข่ ของเครื่องฟักไข่เลียนแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์หรือควบคุมการพลิกกลับไข่มีความละเอียดและแม่นยำสูงมากจนสามารถปรับสมดุลย์ในเครื่องฟักไข่ให้ได้ค่าคงที่เสถียรอย่างลงตัว"

จากประสบการณ์ ในการผลิตเครื่องฟักไข่เลียนแบบธรรมชาติมานานไม่น้อยกว่า 20 ปี  ด้วยปณิธานของเรา เราทำได้ “ไข่ที่ฟักทุกฟอง ต้องได้ทุกตัว"

เครื่องฟักไข่อเนกประสงค์ (Three in one)

เป็นเครื่องฟักไข่เครื่องเดียว ที่มีทั้งตู้ฟักไข่ระบบกึ่งอัตโนมัติและตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งตู้เกิดอยู่ในเครื่องเดียวกัน

ขนาด  250 ฟอง  , ขนาด 800 ฟอง และขนาด 1,200 ฟอง

เครื่องฟักไข่อเนกประสงค์

ขนาด 250 ฟอง

เครื่องฟักไข่อเนกประสงค์

ขนาด  800  ฟอง

เครื่องฟักไข่อเนกประสงค์

ขนาด 1,200 ฟอง