เครื่องฟักไข่อุบล

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ  เครื่องฟักไขระบบกึ่งอัตโนมัติ

และเครื่องฟักไข่อเนกประสงค์

"โลกของเราในปัจจุบัน อยู่ในยุคของโลกดิจิตอลอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการควบคุมองค์ประกอบที่สำคัญในการฟักไข่ ของเครื่องฟักไข่เลียนแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์หรือควบคุมการพลิกกลับไข่มีความละเอียดและแม่นยำสูงมากจนสามารถปรับสมดุลย์ในเครื่องฟักไข่ให้ได้ค่าคงที่เสถียรอย่างลงตัว"

จากประสบการณ์ ในการผลิตเครื่องฟักไข่เลียนแบบธรรมชาติมานานไม่น้อยกว่า 20 ปี  ด้วยปณิธานของเรา เราทำได้ “ไข่ที่ฟักทุกฟอง ต้องได้ทุกตัว"

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
ขนาด  300 ฟอง  , ขนาด  616 ฟอง

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ

ขนาด 300 ฟอง

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ

ขนาด  616  ฟอง

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ

ขนาด  616  ฟอง