เครื่องฟักไข่อุบล

เครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ  เครื่องฟักไขระบบกึ่งอัตโนมัติ

และเครื่องฟักไข่อเนกประสงค์

"โลกของเราในปัจจุบัน อยู่ในยุคของโลกดิจิตอลอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ในการควบคุมองค์ประกอบที่สำคัญในการฟักไข่ ของเครื่องฟักไข่เลียนแบบธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์หรือควบคุมการพลิกกลับไข่มีความละเอียดและแม่นยำสูงมากจนสามารถปรับสมดุลย์ในเครื่องฟักไข่ให้ได้ค่าคงที่เสถียรอย่างลงตัว"

จากประสบการณ์ ในการผลิตเครื่องฟักไข่เลียนแบบธรรมชาติมานานไม่น้อยกว่า 20 ปี  ด้วยปณิธานของเรา เราทำได้ “ไข่ที่ฟักทุกฟอง ต้องได้ทุกตัว"

 

เครื่องฟักไข่ระบบกึ่งอัตโนมัติ
ขนาด 130 ฟอง , ขนาด  300 ฟอง  , ขนาด 1,000 ฟอง และขนาด 3,000 ฟอง 

เครื่องฟักไข่ระบบกึ่งอัตโนมัติ

ขนาด 130 ฟอง

เครื่องฟักไข่ระบบกึ่งอัตโนมัติ

ขนาด  300  ฟอง

เครื่องฟักไข่ระบบกึ่งอัตโนมัติ

ขนาด 1,000 ฟอง

 
ระบบกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ฟักง่ายและซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง